ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови програми наставе и учења српског као нематерњег језика

Завод за унапређивање образовања и васпитања донео је нове програме наставе и учења српског као нематерњег језика с циљем подизања њеног квалитета.

Праћење квалитета наставе српског као нематерњег језика показало је да се не постижу очекивани резултати, због чега су Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, реализовали низ активности.

На основу усвојених стандарда постигнућа и исхода за овај наставни предмет, донети су нови програми наставе и учења, а наставницима су обезбеђени потребни приручници, речници и обуке.

Сви просветни саветници из осам школских управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја у којима се одвија настава и на језицима националних мањина проћи ће додатну обуку како би подигли квалитет праћења и вредновања образовно-васпитног процеса у образовним установама.

У Републици Србији осам од укупно 23 националне мањине остварују право на образовање на језику националне мањине, при чему, током основног и средњег образовања, похађају и обавезну наставу српског као нематерњег језика.

Приручник са општим стандардима постигнућа за српски као нематерњи језик може се преузети ОВДЕ.

Препоручена лексика за наставни предмет Српски као нематерњи језик може се преузети ОВДЕ.

Loading