ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови уџбеници на језицима националних мањина за школску 2021/22. годину

Поштујући основно људско право на образовање Република Србија је обезбедила услове да сваки грађанин практикује своје право на образовање на матерњем језику. Стога је, како предуниверзитетско, тако и универзитетско образовање доступно на српском језику и језицима националних мањина. У нашој земљи ово право у основним и средњим школама користи 45.683 ученика, што чини 5,6% укупне ученичке популације. Увиђајући значај уџбеника за унапређивање квалитета наставе на језицима националних мањина, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је и за предстојећу школску годину, припремило списак уџбеника који су припремани по реформисаним програмима наставе и учења.

Друга допуна Каталога на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2021/22. годину резултат је активног рада на подстицању националних савета националних мањина и издавача да се ученицима који похађају целокупну наставу на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе, обезбеде исти услови реформисаног образовања.

Важно је нагласити да се са повећањем броја уџбеника издатим по реформисаним програмима наставе и учења смањује укупни број уџбеника, јер национални савети бирају уџбеник само једног издавача за превод, а из каталога се уклањају вишеструки избори по старом програму.

У актуелним каталозима уџбеника на језицима националних мањина налазе се уџбеници издати од стране 22 издавача. Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство је и за следећу школску 2021/22. годину обезбедило уџбенике на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално/материјално угрожених породица.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља активан рад на обезбеђивању доступности и квалитета образовања, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања.

Loading