ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови уговори за истраживаче на Биолошком факултету у Београду

Биолошки факултет Универзитета у Београду приступио је промени постојећих уговора са истраживачима који су ангажовани у овој институцији и потписивању нових који ће важити до истека периода на који су истраживачи изабрани.

На овом факултету тренутно је ангажовано 111 истраживача.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја посвећено је успостављању одрживог система институционалног финансирања, које је регулисано Законом о науци и истраживањима.

Министарство предузима све кораке из своје надлежности да се спроведе Програм институционалног финансирања од стране института, а одржавају се и састанци са деканима факултета, са посебном пажњом усмереном ка факултетима, на којима је запослен велики број научника. Посебан акценат је на примени Програма на акредитованим факултетима у делу који се односи на права и обавезе истраживача у погледу заснивања и дужине трајања радног односа.

 

Loading