ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови Закон не угрожава аутономију Универзитета

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је одговор  Српској академији наука и уметности, Конференцији универзитета Србије и Националном савету за високо образовање. У одговору се наводи:

”Усвајању Закона о високом образовању претходила је обухватна јавна расправа, а радну групу која је радила на припреми нацрта закона чинили су и  представници академске заједнице. У поступку формулисања предлога закона учествовала су 22 тела и институције, која су својим мишљењима обликовала нацрт закона. У законодавном поступку, у складу са Уставом и законом, важну улогу имају Народна скупштина Републике Србије и њени ресорни одбори, где је вођена конструктивна дискусија о предлогу закона о високом образовању у току које су усвојени и амандмани на текст закона, у складу са уобичајеном парламентарном праксом.

У наредном периоду, очекује нас конституисање Националног савета за високо образовање и Националног акредитационог тела. Министарство ће, у домену своје надлежности, на основу јавног позива, одабрати најбоље кандидате и најеминентније стручњаке из различитих научних поља, у области наставног и научног рада у систему високог школства у складу са одредбама закона. Конституисање ових тела ни на који начин неће умањити аутономију високошколских установа, већ ће значајно допринети подизању квалитета поступка акредитације, транспарентности процеса и квалитета високог школства у целини.

Подсећамо да је, приликом насумичне провере акредитација, Министарство дошло до сазнања да постоје установе које су акредитоване без адекватних просторних и кадровских услова, такође, утврђено је да више стотина професора ради на више установа, мимо акредитационе норме, и тиме директно онемогућава да више од 1000 младих професора и доцената нађу место у систему високог образовања. У свим овим случајевима, Министарство ће поступати у складу са законом и законским овлашћењима.

У првој половини 2018. године биће припремљени нацрти закона о научно-истраживачкој делатности и финансирању високог образовања, а Министарство у овом важном послу рачуна на сарадњу са Српском академијом наука и уметности, Националним саветом за високо образовање, Националним саветом за научни и технолошки развој,  Конференцијом универзитета Србије, као и свим другим релевантним институцијама.”

Loading