ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Новоформирана Комисија пратиће све фазе државне матуре

Државна матура представља велику промену у образовном систему Србије и захтева темељне припреме у сваком сегменту њене реализације. Због тога, као и због околности узрокованих пандемијом вируса Kовид 19 вируса,  државна матура биће одложена и  неће бити уведена 2022. године, као што је раније било планирано.

Због тога је и први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић формирао Комисију за праћење активности увођења државне матуре у образовни систем, која ће у континуитету и пажљиво пратити припрему сваку од фаза државне матуре.

Увођење матуре на крају средњег образовања, како показују искуства других земаља, захтева опсежне припреме, промене и усаглашавања унутар образовног система. У оквиру припрема за увођење матуре биле су предвиђене три пробе, како би се у фазама проверавали различити елементи система и предложена решења, идентификовали и отклонили евентуални недостаци, али и како би се свим учесницима дало довољно времена за припрему.

Крајем октобра 2020. године спроведено је и прво пилот тестирање државне матуре. Циљ је био да се провере механизми и процедуре за осигурање квалитета на нивоу школе и стекне увид у то колико су школе припремљене за спровођење стандардизованих испита.

Осим тога, проверавани су квалитет и тежина задатака како би се важне одлуке о државној матури донеле на основу налаза из пилотирања, али и како би се дефинисале смернице за радне групе које ће у наредном периоду кориговати до сада припремљене задатке.

У првом пробном тестирању државне матуре учествовало је 4067 ученика из 101 школе (2295 гимназијалаца, 85 ученика из средњих уметничких школа и 1687 из средњих стручних школа).

Резултати првог пилотирања државне матуре показали су да су процедуре које се односе на безбедност и регуларност испита биле спроведене адекватно. Чак 95 одсто ученика оценило је да су дежурни наставници  изузетно водили рачуна о регуларности спровођења процедура.

Када је реч о задацима, ученици су оценили да је њихов ниво „средње тежак“. Радне групе ће, у наредном периоду, на основу ових показатеља, радити на ревизији већ припремљених задатака за наредно пилотирање, које ће бити одложено за наредну школску годину.

Осим тога, ученици су показали слабију мотивацију приликом решавања задатака. То је било и очекивано, с обзиром на  пандемију вируса Kовид -19, као и на чињеницу да резултати постигнути на овом тестирању неће утицати на успех. Иако су ученици у упитницима махом наводили да су били мотивисани као да раде тест за оцену, али по речима дежурних наставника, време које су ученици утрошили да ураде задатке и број задатака које поједини ђаци нису ни покушали да реше указују да су, ипак, били слабије мотивисани него приликом израде контролних и писмених задатака.

Прво пилотирање државне матуре било је значајно искуство за ученике, школе, Министарство, радне групе за израду испитних материјала, оцењиваче тестова и све остале учеснике у припремама за спровођење државне матуре. Позитивни коментари и сугестије који су добијени од школа охрабрују и на конструктиван начин указују на области у којима су могућа побољшања.

Наредно пилотирање  биће одржано следеће школске године, а до тада посебна пажња ће бити посвећена подробном информисању уже и шире стручне јавности, као и установа образовања, ученика, родитеља и наставника о свим новинама у законској и подзаконској регулативи која регулише ову област.

Погледајте: Извештај о првом пилотирању државне матуре

 

Loading