ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нулта толеранција и укључење породице у вршњачко насиље

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је свим предшколским и школским установама допис са усвојеним читавим низом системских закона, подзаконских аката, као и јавних политика који на непосредан или посредан начин утичу на спречавање дискриминације и заштиту од свих облика насиља у целокупном систему и на свим нивоима образовања и васпитања.

Основе на којима се заснива концепт образовања су инклузивни принципи који обезбеђују право на образовање за сву децу и ученике. Развијен је и читав сет мера кроз различите видове едукација запослених у систему образовања и васпитања са циљем развијања компетенција за препознавање отворене и прикривене дискриминације у образовању и васпитању, превенцију и поступање у ситуацијама насиља.

          Све установе образовања и васпитања имају обавезу да осигурају за све ученике образовање као и подстицајно и безбедно окружење, да спроводе активности на развијању ненасилног понашања и успостављања нулте толеранције према насиљу.

          Истичемо да је за трећи ниво насиља и злостављања директор установе у обавези да подносе пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавести Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата.

          Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор обавештава родитеље и подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић истиче да је неопходно употребити све мере како би се вршњачко насиље искоренило из школа и додаје:

Поред школе која има обавезу да пријави свако насиље постоји потреба и да се укључи породица као стуб друштва и на тај начин заједно можемо да учинили много за децу и њихову будућност. Није дозвољено прикривање вршњачког насиља, а када се то деси одговорни морају да сносе последице, истиче министар Шарчевић.

            .

Loading