ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обавештење дужницима по студентском кредиту

Министарство просвете, науке и технолошког развоја неће обрачунавати и наплаћивати законску затезну камату, предвиђену Уговором о студентском кредиту, на доспеле, а неизмирене обавезе по студентском кредиту до 31.12.2017. године.

Корисници којима је доспео целокупан дуг за наплату, могу да измире своје обавезе у месечним ратама до наведеног датума.

Корисници којима није доспео целокупан дуг за наплату, могу да измире своје обавезе у месечним ратама уз редовне месечне рате, до наведеног датума.

Loading