ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обавештење за надарене ученике и студенте

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се on-line, преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства.Елементе за логовање кандидати ће добити у облику SMS поруке, кликом на линк http://fakultet.totalassessment.net/prijava.

Када се први пут логујете на линк за пријаву потребно је да кликнете на линк  „Захтев за слање ПИН кода“, који Вас преусмерава на страницу где након уноса броја телефона кликнете тастер „Пошаљи ми ПИН“. Систем генерише ПИН код и шаље Вам га на унети број мобилног телефона. Може се десити да порука са ПИН кодом, због оптерећења система касни пар минута, зато се моле кандидати да буду стрпљиви и не кликћу више пута на дугме „Пошаљи ми ПИН“.

Један кандидат може пријавити један број мобилног телефона, а ако број већ постоји у систему апликација га неће прихватити- дакле, сваки кандидат мора имати свој јединствени контакт телефон.

Врло је важно да кандидати за стипендије пажљиво прате упутства и приложе све тражене потврде. Дозвољени формати докумената за унос су jpg и pdf. Максимална величина појединачног документа je 3.5Мb.

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Потребна документа за ученике(природни, друштвени и уметнички теоријски смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред,
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању– оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
 3. Награде на републичким и међународним такмичењима (за сваку награду прилаже одговарајући документ – пример ако ученик има 3 прва места на републичким такмичењима онда у пољу „Број освојених првих места на републичком такмичењу: упише број 3, аутоматски му се отварају 3 тастера

„Додај фајл као доказ“ за унос докумената којима потврђује унети број награда).

Потребна документа за ученике (уметнички смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред),
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
 3. Биографија и 5 најзначајних диплома.

 СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа застуденте основних академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 3. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

Потребна документа застуденте основних академских студија (остали смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса,  и
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте мастер академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним студијама,
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 3. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 5. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

Потребна документа за студентемастер студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија- оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 4. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте докторских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 4. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 5. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Потребна документа застуденте докторских студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Линк ће бити активан до краја конкурсног периода 31.октобра 2021. у 24.00. У том  периоду кандидати могу више пута улазити у апликацију за пријаву (логовање са бројем телефона и ПИН кодом добијеним у СМС-у) и додавати потврде и остала документа.Сваки пут кад се кандидат поновно логује и унесе неки нови документ потребно је да кликне на тастер „Сними“.

Када кандидат унесе све потребне податке и документа потребна за пријаву кликне на тастер „Предај пријаву“, на имејл адресу коју је кандидат унео у својој пријави ће му стићи имејл порука са линком  чијим покретањем(кликом на послати линк) завршава пријаву и добија поруку“Успешно сте се пријавили за конкурс за изузетно надарене ученике и студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја „.

Када Министарство прегледа пријаву и провери све унете податке да ли испуњавају услове конкурса кандидату се на имејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена  или одбијена пријава).

Обавештавају се ученици и студенти који су се пријавили на конкурс за стипендије за изузетно надарене ученике и студенте, да ће се ове школске године тестирање обавити оn-line (од куће). Тестирање кандидата ће бити 14.11.2021. па Вас молимо да на време ускладите ваше обавезе. Сваки кандидат биће накнадно обавештен о тачном термину почетка тестирања (добиће поруку на адресу електронске поште и СМС поруку на број мобилног телефона – који су унешени у пријаву за стипендију) са линком преко кога кандидат приступа тестирању. На тестирање ће бити позвани сви кадидати чија је пријава исправна и  прихваћена од стране Министарства. Сачувајте ваше ПИН кодове које будете добили код уноса и регистрације пријаве јер без њих нећете моћи приступити тестирању.

Јако је важно да кандидати раде самостално, пажљиво пратећи упутства.

Организатор тестирања има право извршити проверу резултата тако што ће одређени број кандидата позвати на поновно тестирање у контролисаним условима.

За додатне информације везане за потребна документа, услове и верификацију пријаве обратите се наимејл:studenti@prosveta.gov.rsили на телефон број 011/2403- 547,  понедељак – петак, у периоду од 10-12 часова.

У случају техничких проблема са уносом пријаве контактирајте техничку подршку на:

talenti@totalassessment.rs или на телефон број 065/4647957, понедељак – петак, у периоду од 09 -15 часова.

Напомена:

Ученици и студенти који настављају са коришћењем стипендије за школску 2021/2022. годину не пријављују се на конкурс. Пријаве за наставак коришћења стипендије су послате на кућну адресу.

Loading