ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи

Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље. То подразумева да се прво обрате установи – одељенском старешини или тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и/или директору школе у зависности од конкретне ситуације.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебну пажњу посвећује обезбеђивању подстицајног и сигурног окружења за целовити развој ученика.

Осим тога, установљене су и прецизне процедуре заштите ученика од свих облика насиља које све установе образовања и васпитања имају обавезу да спроводе.

Како би се обезбедила правовремена и свеобухватна заштита ученика неопходно је да запослени, али и родитељи ученика поштују процедуре и својим поступањем доприносе развијању ненасилног понашања.

У ситуацијама првог нивоа вршњачког насиља активности предузима одељенски старешина у сарадњи са родитељима ученика и одељенском заједницом, док се у случају другог нивоа укључује Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Када је реч о случајевима трећег нивоа вршњачког насиља обавезно је и укључивање спољашње заштитне мреже ( центар за социјални рад, здравство, полиција).

Процену нивоа насиља обавља Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, на основу дефинисаних критеријума.

Родитељи имају обавезу да на позив школе учествују у појачаном васпитном раду, као и да сарађују са школом у току спровођења васпитно-дисциплинског поступка. За све учеснике – ученике који врше насиље, трпе насиље или посматрају насиље израђује се оперативни план заштите у чију реализацију су у обавези да се укључе и родитељи.

Сарадња родитеља и школе је неопходна и када је реч о реализацији активности друштвено-корисног рада који омогућује ученицима да развијају просоцијалне облике понашања.

Од начина и квалитета сарадње породице и школе зависи и ефекат активности појачаног васпитног и друштвено-корисног рада, а који се узима у обзир приликом изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера према ученицима.

Уколико родитељи не сарађују са школом или испољавају непримерено и насилно понашање школа је у обавези да обавести и укључи друге институције (центар за социјални рад и/или полицију), као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка или кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља.

Евалуације различитих превентивних програма и пракси су потврдиле кључну улогу родитеља у превенцији и стога је неопходно да  родитељи учествују у активностима које је школа предвидела Годишњим планом заштите од насиља, као и превентивним активностима на нивоу одељења и разреда.

Министарство апелује на родитеље ученика да поштују прописане процедуре, о којима се детаљније увек могу информисати у установама.

Имајући у виду најбољи интерес детета све институције, али и родитељи су у обавези да воде рачуна о заштити података о малолетним лицима.

Loading