ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обележавање Дана Савета Европе у школама од 24. до 28. априла

У циљу подизања свести о улози и значају Савета Европе и истицању принципа и вредности које ова међународна организација промовише и штити, покренута је иницијатива под називом Дани Савета Европе, која ће бити реализована у државама чланицама до 2025. године.

Министарство културе у сарадњи са Министарством спољних послова координира активности које ће се реализовати током 2023. године.

Министарство просвете се придружује иницијативи „Дани Савета Европе“, коју ће обележити заједно са школама у периоду од 24. до 28. априла 2023. године.

Током Дана Савета Европе запослени у школама, у сарадњи са родитељима и ученицима, реализују низ различитих активности, као што су трибине, радионице, фото и литерарне конкурсе, ликовне изложбе и друге активности које доприносе развоју демократских вредности, толеранције, емпатије и мултикултуралности.

Обележавање Дана Савета Европе је у складу са дугогодишњом сарадњом Министарства просвете и Савета Европе са циљем подстицања квалитетног образовања за све, подржавања школа и локалних заједница у превенцији дискриминације и насиља кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу.

Од 24 до 28. априла 2023. године, на интернет презентацији Министарства просвете представљамо продукте настале током реализације активности поводом обележавања Дана Савета Европе.

 

Loading