ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обезбеђена средства за наставак финансирања научно-истраживачког рада у 2021. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је директорима института и иновационих центара, као и деканима факултета допис о начину финансирања истраживача у 2021. години и обавестило их да предузму све радње да се истраживачима чији уговори о раду на одређено време истичу до 31.12.2020. године или у току наредне године, благовремено продужио радни однос у овим институцијама.

Министарство је, у складу са прелазним одредбама Закона о науци и истраживањима, спровело  све  активности на обезбеђивању буџетских средства како би се истраживачима у систему омогућио наставак финансирања њиховог научноистраживачког рада у 2021. години.

Стога постоји основ да се свим истраживачима који су на одређено време, анексирају уговори о раду или закључи нови уговор за 2021. годину у складу са годишњим Планом рада, ако се финансирају преко Министарства.

Финансирање ће се вршити у складу са Планом научноистраживачког рада у 2021. години, закључивањем уговора између сваке појединачне институције и Министарства, чији саставни део је списак истраживача и План, а исплата средстава за рад истраживача по Плану вршиће се месечним решењем, уз приложени списак истраживача. Исплата рада истраживача за децембар месец 2020. године врши се у јануару 2021. године у складу са уговором закљученим за 2020. годину.

Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада у 2021. години, закључује се са датумом од 1. јануара, кад наступи буџетска година по Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Преузмите:

Допис директорима инсититута, инвоционих центара и деканима факултета о начину финансирања истраживача у 2021. години

Loading