ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Објављен Други позив за научноистраживачке и развојне пројекте са Народном Републиком Кином

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Меморанадума о разумевању између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Народне Републике Кине o заjeдничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa, који је потписан 18.6.2016. год.,

Министарство објављује Други позив за суфинансирање научноистраживачких и развојних пројеката са Народном Републиком  Кином за период 2020-2022.

 Процедура пријављивања ових пројекта се разликује у НР Кини и Републици Србији.

Наиме, у Народној Републици Кини је двостепена пријава пројектних предлога, тако да је већ расписан Позив са роком за пријављивање прве фазе ових пројекта до 27.11.2019. године. До тог рока би заинтересовани истраживачи из Србије требало да успоставе контакте са кинеским колегама у циљу формилисања пројектних предлога. Друга фаза пријављивања финалних пројектних предлога у НР Кини ће бити објављена након евалуације прве фазе.

Пријава пројеката у Републици Србији је једностепена.

 За подносиоце пројектних предлога из Србије, потребно ја да: поред електронске пријаве предлога пројекта на српском и енглеском језику у задатим форматима,  доставе идентичне  примерке штампане, потписане и оверене.

По једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику, које су потписане и оверене,  потребно је доставити до 27. децембра 2019. године на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11 000 Београд

За  2. позив за научно истраживачке и развојне пројекте са Народном Републиком  Кином

Преузмите ТЕКСТ Конкурса

Преузмите пријавни формулар на српском језику

Преузмите пријавни формулар на енглеском језику

 

Loading