ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обjaвљен конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске за период од 2023 – 2024. године

На основу Споразума између Министарства науке Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Француске, a у оквиру Уговора о сарадњи којим је установљен Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert Curien” (PHC), потписаног у Београду 16. јуна 2003. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује десети Конкурс за суфинансирање  научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске за период од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2024. године.

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научно-техничке сарадње.

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Француске пријављују се на web адреси https://www.campusfrance.org/fr/phc-europe.

Пријава пројеката почиње 13. априла 2022. године и трајаће до 1. јула 2022. године. Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава предлога пројекта на Конкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

  1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/france најпре се треба улоговати на сајт, ради добијања kod-a за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту
  2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (без потписа одговорног лица) послати на електронску адресу francuska2023-2024@prosveta.gov.rs.
  3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

За Наду Милошевић

Немањина 22-26

11000 Београд

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру програма „Павле Савић“ 2023-2024

 

 

Loading