ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Објављен конкурс за упис ученика у средњу школу

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2015/16. годину је објављен . Од сутра се може наћи у књижарама „Просветног прегледа“,“ Службеног гласника“ и „Завода за уџбенике“.

У конкурсу се могу наћи детаљне информације о условима уписа ученика у средње школе, образовним профилима, подручјима рада и смеровима у свим школама у Републици Србији, по управим окрузима.

У конкурсу су објављени општи и посебни услови уписа, мерила и начин избора ученика, информације о упису ученика са сметњама у развоју, упис ученика старијих од 17 година у први разред средњих школа, здравствени услови, неопходна документа за упис, календар уписних активности, као и списак средњих школа чији је оснивач друго правно или физичко лице, верификованих решењем надлежног органа за послове образовања.

У оквиру Конкурса налазе се и пријава за упис ученика у средњу школу, обрасци за унос жеља ученика за упис у средњу школу, као и пример попуњеног обрасца.

У конкурсу је објављен и календар уписних активности. Издавач Конкурса је Привредно друштво „Просветни преглед“ д.о.о.

Ученици на завршном испиту тест из српског, односно матерњег језика полажу у понедељак, 15. јуна 2015. године, тест из математике, у уторак, 16. јуна 2015. године, а комбиновани тест у среду 17. јуна 2015. године.

На овој интернет страници се налазе све важне информације у вези са реализацијом завршног испита у школској 2014/2015. години.

http://www.www.prosveta.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit

Loading