ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ 2020-2021

На основу закљученог Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике, и Амандмана Програма, којим се поред наведених замаља дунавског региона, прикључује и Француска, са циљем да се пружи подршка пројектној сарадњи у подунавском региону међу земљама учесницама,  расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2020-2021. годину.

За подносиоце пројектних предлога из Србије, потребно ја да: поред електронске пријаве предлога пројекта која се попуњава он-лине на сајту Министарства, на српском и енглеском језику са свим  пратећи прилозима у задатим форматима,  доставе идентичне  примерке штампане, потписане и оверене. По једну штампану верзију и на српском и на енглеском језику, које су потписане и оверене,  потребно је доставити до 20. септембра 2019. године на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11 000 Београд

За Позив за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2020-2021

 Апликација за електронску пријаву предлога пројеката српских учесника налази се на линку: http://147.91.185.20/multilateral

Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2020-2021. годину

УПУТСТВО за попуњавање предлога пројекта по Позиву за мултилатералну научну и технолошку сарадњу у дунавском региону 2020-2021

Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону

Амандман Програма

Loading