ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Објављена јединствена Листа квалификација у Републици Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.
Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања.

До објављивања ове Листе квалификација послодавци су приликом запошљавања лица и њиховог пријављивања у радни однос користили листу квалификација из 90-их година прошлог века која није садржала податке о савременим квалификацијама које се стичу у систему образовања. Истовремeно особе које траже посао код Националне службе за запошљавање врло често нису могла да буду евидентирана према стварним квалификацијама са којима располажу, већ са неким приближним, сличним квалификацијама које су биле школоване у претходним деценијама“, рекао је први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Данас, са објављивањем Листе квалификација ситуација је потпуно другачија. Послодавци и инвеститори приликом пријаве особа у радни однос могу да из Листе квалификација изаберу квалификацију коју појединац заистa има, уместо неке сличне. Током процеса регрутације послодавци ће издвојити тачно оне квалификације које су им потребне за рад на одређеним пословима у складу са њиховим систематизацијама. То обезбеђује квалитетну комуникацију између оних који запошљавају и оних који траже посао, смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања и вештина и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада.

Примена Листе квалификација осигураће бољи квалитет статистичких анализа бројних социјалних партнера међу којима су Национална служба за запошљавање, Централни регистар за обавезно социјално осигурање, Републички завод за статистику и сл. Они ће бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама у Републици Србији. Примена Листе квалификација допринеће унапређивању услуге посредовања у запошљавању код Националне служба за запошљавање.

У оквиру планираног пописа становништва РС Листа квалификација има посебан значај за прикупљање информација о квалификационој структури целокупног становништва Републике Србије.

Поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе. Важну подршку на изради Листе квалификација пружили су и експерти Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Преузмите:

 

Loading