ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Објављивање одлука о конкурсима, избору кандидата и преузимању запослених на званичној интернет страници

У циљу доследне примене члан 153. став 8 Закона о основама система образовања и васпитања и обезбеђивања принципа транспарентности у раду, а поводом расписивања конкурса, избора на конкурсима и преузимања запослених са листе, директори предшколских установа и школа ће имати обавезу да одлуке о расписивању конкурса на одређено и неодређено време, споразуме о преузимању запосленог и решења о избору кандидата постављају у оквиру ИС Доситеј (картица Објављивање докумената о запослењу).

Постављена акта се могу видети на следећој адреси:

https://dositej.prosveta.gov.rs/public/konkursi/

Loading