ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обрaзoвaњe припaдника нaциoнaлних мaњинa није у oквиру Прeгoвaрaчког пoглaвљa 26, већ 23

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја урадило је све што је требало како би дошло до отварања Поглавља 26, култура и образовање. Питaњe oствaривaњa прaвa нa oбрaзoвaњe нa мaтeрњeм jeзику зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa не трeтирa се у oквиру Прeгoвaрaчког пoглaвљa 26, већ у Поглављу 23“, навела је државна  секретарка у Министарству просвете, науке и технолошко развоја  Гордана Предић и председница Преговарачке групе за Поглавље 26.

Она наводи, да Поглавља 25 и 26 не подразумевају конкретна мерила за отварање и не захтевају израду посебног акционог плана или рад на хармонизацији већег броја законских аката, као што је случај  код неких других поглавља.

Када је реч о образовању, према њеним речима, оно је у Европској унији под  директном ингеренцијом самих држава чланица, а само поједина питања, попут учешћа у програмима ЕУ за сарадњу у области образовања и једне директиве из 1977. године којом се регулише подршка образовању деце радника – држављана ЕУ , су обавезујућа за преговарачки процес.

„Преговарачка група коју води Министарство просвете, науке и технолошког развоја и која је радила на изради Преговарачке позиције Републике Србије,  је посебну пажњу посветила управо овом питањима“ , каже председница Преговарачке групе за Поглавље 26.

Не улазећи у политичке разлоге и околности, државна секретарка Предић, наводи да  сва питања која се односе на националне мањине су део Поглавља 23, за који је сачињен и засебан Акциони план и оквир за праћење његовог спровођења,и то је приступ који подржава и Европска комисија.

Током процеса експланаторног и билатералног скрининга за Поглавље 26,  још 2014. године,  идентификоване су релевантне теме у оквиру Поглавља 26 и на основу извештаја Европске комисије са скрининга, конципирана је Преговарачка позиција.

„Основна идеја Преговарачке позиције је да предвиди на који начин ће бити спроведено пуноправно учешће Републике Србије у одговарајућим програмима ЕУ и спровођење поменуте Директиве“   , истакла је Предић.

Loading