ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Образовно-васпитне активности реализоване кроз различите канале и облике комуникације

У оквиру оперативног плана Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставак рада школа у отежаним условима до 1. априла, између, осталог снимљено је 454 часа наставе на даљину за основно образовање и васпитање, док је за гимназије и средње стручне школе снимљено укупно 426 часова.

Оперативни план Министарства уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, а фокус је на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова.

Од понедељка 30. марта сваког радног дана од 7.30 до 8.00 часова на Другом каналу Радио Телевизије Србије емитује се програм намењен предшколском узрасту. У оквиру кога се приказује серијал ,,На слово, на слово“, као и серије ,,Овако вас видимо“ и ,,Плава птица“. Биће емитовано и више од 30 видео материјала које је ресорно Министарство израдило у сарадњи са партнерима у оквиру пројеката ,,Вртићи без граница“, а у оквиру новог Програма предшколског васпитања и образовања ,,Године узлета“.

Када је реч о основном образовању и васпитању, емитовање часова почело је 17. марта 2020. године у 8 часова на каналу РТС 3, са по два часа за ученике од I до VII разреда и три часа за ученике VIII разреда. Од 23. марта за први циклус (I-IV разред) број часова повећан је на три, а почело је емитовање на РТС 2.  За ученике од V do VII разреда на каналу РТС 3 емитовано је по три часа, а за ученике VIII разреда по четири часа.

Осим тога, снимљено је и емитовано 42 краће видео поруке, међу којима су поруке психолога ученицима и родитељима, вежбе за наставу физичког и здравственог васпитања, као и филмови креативних колажа за активности код куће за први циклус образовања и васпитања.

Помоћ и подршку у припреми и организацији часова и видео порука су пружили Удружење ,,Петља“ за часове информатике и рачунарства, Факултет спорта и физичког васпитања у Београду за видео поруке физичког и здравственог васпитања, Српски савез професора физичког васпитања и спорта за видео поруке физичког и здравственог васпитања.

За гимназије и средње стручне школе укупно је снимљено 426 часова, од којих је до сада емитовано 140 . За дуално образовање је укупно снимљен 121 час.

Музичке школе „Лисински“, „Станковић“ и „Ђорђевић“ снимиле су 20 клипова са наставним јединицама теоретских предмета, а образовни садржаји су објављени на „youtube“ каналу и на сајтовима школа.

У циљу остваривања права свих ученика на образовање Министарству просвете, науке и технилошког развоја у сарадњи за Националним саветима националних мањина, националним и локалним/мањинским медијима организовало је припрему, снимање и емитовање часова на осам језика националних мањина, на којима се целокупна настава изводи.

До 1. априла снимљено је укупно 599 прилога на осам језика, који прате одговарајуће наставне јединице основне и средње школе, и то: мађарском 157, на албанском 139, босанском 155, бугарском 5 (они прате часове који су емитовани у земљи матици, а одговарају плану и програму наставе и учења у Републици Србији), хрватском 46, румунском 32, русинском 24 и словачком 41. 

Ови часови се емитују на медијима са националном покривеношћу (РТС ПЛанета, РТВ 2 програм) као и на локални телевизијама мањинских медија. У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за обрзовање, управу, националне мањине, националне заједнице, обезбеђени су преводе свих дописа који се шаљу школама везано за наставу на даљину. Сви документи,  линкови снимака и све важне информације везано за наставу на даљину на свих 8 језика националних мањина доступни су на сајту https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php

Министарство просвете науке и технолошког развоја је осим посебно припремљеног  и адаптираног образовног садржаја за ученике који се емитује на Јавном сервису РТС-а, реализовало образовно-васпитне активности и кроз различите канале и облике комуникације.

Успостављено је веб-место https://www.rasporednastave.gov.rs/ на коме је могуће погледати распоред часова, успостављен репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике основних и средњих школа на платформи РТС Планета, као и национална платформа за онлајн учење Моја школа https://www.mojaskola.gov.rs/.

Поред тога, обезбеђен је бесплатан приступ веб местима https://mojaskola.rtsplaneta.rs/, https://www.rasporednastave.gov.rs/ и https://www.mojaskola.gov.rs/, а надограђене су и проширене функционалности за формативно праћење и вредновање ученика у есДневнику. Од 2.априла родитељима је омогућено да кроз родитељски модул (https://moj.esdnevnik.rs/) прате све формативне оцене ученика.

Loading