ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обука стручних сарадника из области инклузивног образовања: визија инклузивног образовања, савремене теорије и концепти

Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације организовала је обуку са листе програма од јавног интереса које одобрава министар „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“.

У сарадњи са Педагошким друштвом Србије и Друштвом психолога Србије 25. и 26. новембра 2017. године у Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду се окупило 120 психолога и педагога из основних и средњих школа. Реализатор обуке је Филозофски факултет Универзитета у Нишу, а обука је приређена према модулима за обуку предавача из области инклузивног образовања чији су аутори експерти УНИЦЕФ-а за образовање.

Обука има за циљ да учесницима помогне да развију концептуалну мапу која ће представљати оквир за даљи развој и унапређивање сопствене инклузивне образовне праксе и оснажи стручне сараднике да принципе инклузивног образовања као квалитетног образовања за свако дете заступају и преносе наставницима из школа у којима раде.

Током дводневног рада учесници су се упознали са основним принципима и претпоставкама на којима се заснива инклузивно образовање, односно образовање које укључује и омогућава приступ, учешће и учење свој деци, као и са правном регулативом на међународном и националном нивоу која је основ за деловање практичара.

Учесници су дискутовали о значају учешћа, ограничењима учешћа и планирањем измена које ће омогућити учешће детета у процесу образовања. Разматрано је како изгледа профил наставника компетентног за инклузивно образовање, на који начин понашање наставника утиче на понашање ученика и како се планира и креира окружење подстицајно за индивидуализовано учење.

Loading