ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обука за чланове интерресорних комисија – лекаре, психологе, социјалне раднике – из 59 локалних самоуправа

Центар за социјалну политику, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и другим партнерима, a у оквиру пројекта Унапређење професионалне подршке у заједници – важан корак у инклузији деце, организовало је обуку за чланове интерресорних комисија – лекаре, психологе, социјалне раднике – из 59 локалних самоуправа.

Кроз обуку је прошло око 200 чланова интерресорних комисија у циљу обезбеђивања што квалитетније додатне подршке деци и ученицима како би се омогућило равноправно укључивање у образовни систем и живот заједнице. Додатна подршка обухвата образовне, здравствене и социјалне услуге које се пружају детету и ученику ради пуну друштвене укључености и напредовања.
Рад интерресорних комисија представља значајан ослонац и подршку за децу која су под ризиком да буду искључена из друштва и образовања и да остану ван система, а са тим да немају могућност да се образују. Комисије представљају механизам координације и међусекторске сарадње између образовања, здравствене и социјалне заштите.

Обуке, које се финансирају из средстава Аустријске развојне агенције и УНИЦЕФ-а, део су програма УНИЦЕФ-а и ресорних министарстава за унапређење раног развоја деце кроз побољшање приступа инклузивном образовању, здравственим и социјалним услугама. Обуке се организују у Београду, Шапцу и Нишу у фебруару месецу 2016. године.

Loading