ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обука за запослене у предшколским установама „Васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“

У Шапцу је 2. и 3. децембра 2017. године реализована обука за запослене у предшколским установама „Васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“.

Обуком је обухваћено 90 учесника (васпитача, дефектолога-васпитача и стручних сарадника) из предшколских установа „Звездара“ и „11. април“ из Београда и „Пчелица“ из Сремске Митровице, које су укључене у пројекат „Подршка унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју“. Пројекат се реализује у оквиру сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а у домену предшколског васпитања и образовања. Активности пројекта су усмерене на подршку остваривања права деце са сметњама у развоју на квалитетно предшколско васпитање и образовање, као и на креирање инклузивне, подстицајне и недискриминаторне средине у предшколским установама.

Обука „Васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ има за циљ да учесницима помогне да систематизују своја досадашња искуства и знања о инклузивном образовању у концептуалну мапу која ће представљати оквир за даљи развој и унапређивање квалитетне инклузивне васпитно-образовне праксе, како у сопственом раду, тако и кроз размену са васпитачима из предшколских установа са којима су заједно у пројекту, али и другим предшколским установама.

Учесници су током обуке вођени кроз неколико тема:

  • Инклузивно образовање – визија, теорија и концепти;
  • Заједнички рад на стварању инклузивног образовања на националном нивоу;
  • Заједнички рад на стварању инклузивног образовања у предшколским установама;
  • Заједнички рад на стварању инклузивног образовања у васпитној групи.

Унапређивањем компетенција укључених у креирање политика и праксе предшколских установа доприноси се изналажењу најбољег модела за трансформацију развојних група и унапређењу квалитета васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у установама које учествују у Пројекту.

Loading