ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Обуке за јединице локалне самоуправе кроз програм грантова

У склопу Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у периоду од 8. до 14. маја 2019. године одржане су обуке за израду предлога пројеката јединица локалне самоуправе, који ће бити финансирани кроз програм грантова.

Из ових средстава (укупно 1,5 милиона евра) финансираће се локални пројекти који доприносе следећем циљу грант програма: „Унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група“.

Обукама је присуствовало преко 140 представника локалних институција из 35 општина (општинских управа, предшколских установа, домова здравља, центара за социјални рад, невладиних организација) који ће учествовати у изради предлога пројеката и њиховом спровођењу.

Loading