ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Од 1. августа почиње плаћена пракса у државним органима и јавним службама за најбоље студенте

Влада Републике Србије је омогућила је и ове године да најбољим студентима државних факултета обављање студентске праксе у државним органима, органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, као и у јавним службама почев од 1. августа 2023. године.

Плаћена пракса омогућена је студентима који су уписани на једну од последње две године основних академских и интегрисаних студија у школској 2022/2023. години на свакој високошколској установи чији је оснивач Република Србија (универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици и Државном универзитету у Новом Пазару), а који остварују најбољи укупан просек закључно са последњим семестром.

Пројекат „Моја прва пракса“ заједно спроводе Министарство просвете, Министарство финансија, Студентска конференција универзитета Србије и Центар за едукацију и развој омладине Београда другу годину за редом, а покренут је након интензивних разговора са представницима студената и студентских организација.

Циљ пројекта је подршка и помоћ најбољим студентима у њиховом професионалном усавршавању и стицању радног искуства и практичног знања, а што ће им касније значити у проналаску запослења.

Пракса ће трајати три месеца, односно до краја октобра, уз накнаду за обављање студентске праксе у износу од 15.000 динара месечно, у који нису урачунати порез и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање,  на основу потписаног уговора о обављању студентске праксе.

Студенти ће сами одлучивати у којим државним органима желе праксу.

Након што универзитети доставе спискове најбољих студената Министарству просвете, Министарство ће припремити предлог закључка Владе, којим ће се утврдити модел уговора о обављању студентске праксе, минимални број сати трајања праксе на недељном нивоу, списак студената, као и списак институција у којима ће обављати праксу.

Loading