ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одговор на саопштење Нaционалног просветног савета

Заједничка седница Националног просветног савета, Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих и Савета за високо образовање је заказана на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Пројекта државна матура, а у склопу планираних активности обавештавања стручне јавности о реализацији пројекта.

Пројекат државне матуре је финансиран из предприступних фондова Европске Уније и за циљ има припрему образовног система за увођење овог важног инструмента за осигурање квалитета образовања.

Представници сва три савета су и чланови Управног одбора Пројекта државна матура и они на сваких шест месеци усвајају извештај о реализованим активностима пројекта. Пројекат је за све седнице УО одбора припремао релевантне извештаје о којима се на седницама дискутује.

Напомињемо да су све активности, нормативна акта, материјали, доступни како стручној, тако и широј јавности, а пре свега ученицима, наставницима и родитељима, путем веб сајта државне матуре https://matura.edu.rs/, још од пролећа ове године.

Поводом саопштења НПС о одржаној седници и изражене бојазни о судбини пројекта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја напомиње:

  • Питање прихватања државне матуре као процеса сертификације средњошколског образовања и квалификације ученика на високошколске установе не постоји. Опште је прихваћен став и од стране високошколских установа, да ове две функције државне матуре доприносе квалитету образовања на оба образовна нивоа. Слични или исти концепти сертификације и квалификација су већ деценијама присутни у многим европским земљама.
  • Што се тиче постављене дилеме да ли ће високошколске установе прихватити матуру, одговор је да дилема не постоји. Пошто је реч о пројекту велике важности за унапређивање квалитета образовања у Републици Србији, факултети прихватају концепт државне матуре, с тим што ће се сваки факултет изјаснити који предмети на матури (обавезни и изборни) ће бити квалификациони за упис на њихове студијске програме. Поједини факултети ће због својих специфичности имати испите који ће проверавати посебне способности ученика (нпр. уметнички факултети, факултет за спорт…).

Како до прве матуре има још две школске године, јасно је да ће јавност имати довољно времена и прилике да се упозна са свим детаљима овог процеса. Заједничка седница сва три савета је и заказана да би се најавио први наредни корак – пилот тестирање припремљених задатака за државну матуру у 103 средње школе крајем октобра 2020. године. Тим поводом је за следећу недељу заказана и конференција за медије коју ће одржати министар просвете и амбасадор Европске делегације у Београду.

Loading