ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одлукa о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији

Министарство просвете донело је Одлуку о додели финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада.

Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима. Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме, средстава и материјала за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлукa о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији

Loading