ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Oдлука о пројектима научно-технолошке сарадње (2022-2024) између Републике Србије и Републике Индије

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Републике Индије, као и Протокола са Другог заседања српско-индијског Мешовитог комитета одржаног у Београду 3. октобра 2017. године, усаглашенa је и потписанa  25.1.2022. године Документована одлука о пројектима научно-технолошке  сарадње (2022-2024) између  Републике Србије и  Републике Индије.

На Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021 – 2023. године пријављено 146 заједничких пројекта који су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Конкурса, укупно је за реализацију изабрано 18 пројекатa, који ће због пандемије вируса почети са реализацијом 2022.године.

Обе стране ће финансирати пројекте мобилности истраживача према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове боравка, који су неопходни за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

 

Loading