ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ОДОБРЕНИ БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ из Програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за 2018-2019. годину

На основу Програма научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, 21. децембра 2017. године, у Београду и Лисабону, одржано је Пето заседање Заједничке српско-португалске Мешовите комисије. Делегацију Републике Србије представљали су Проф. Др Виктор Недовић, в.д. Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције и мр Снежана Омић, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  Португалску делегацију сачињавали су Ana Quartin, директор за међународне односе, и Maria Теresa Martins, пројектни менаџер, из Фондације за науку и технологију.  

Мешовита комисија је установила да је на Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал, који је био објављен  до 16. септембра 2016. године, пријављено 59 предлога пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, одобрено је за финансирање 11 пројеката, који ће се реализовати у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2019. године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.

Loading