ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржан нови круг обуке за наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик

Министарство просвете, у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, одржало је још један круг обуке од јавног интереса под називом „Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик“.

Програм обуке похађали су запослени у основним и средњим школама у којима се образују страни држављани, лица без држављанства и ученици који не познају језик наставе са циљем унапређивања компетенција за реализацију плана и програма предмета Српски као страни језик.

Обуке су се односиле на планирања, праћења и вредновања процеса наставе и учења, као и развијања сопствених методичких алата, како би се наведеним ученицима омогућило да неометано прате и усвајају знања из свих наставних предмета.

Настава српског као страног језика, у школском окружењу у коме се образују ученици који не познају језик образовања, има своју недвосмислену улогу у побољшању сложеног система језичких знања, превазилажењу језичких, културних и комуникацијских баријера, неговању интеркултурности, толеранције и уважавања, као и развијању академске компетенције датих ученика и њихово даље напредовање и школовање.

У том смислу, кроз смену различитих облика рада, полазницима обуке је понуђен сет алата за актуализацију и оживљавање теоријских поставки предмета,  њихову операционализацију и повезивање са практичном применом. Учесници су на основу презентованих садржаја имали прилику да конструишу сопствене инструменте за иницијалну процену знања ученика, осмишљавање разноврсних модела задатака и дидактичких игара, који омогућавају да се језичке структуре уче на природан начин.

Наставници су обуку оценили веома важном, корисном и одмах примењивом, а садржаје програма релевантним у односу на контекстуалне чиниоце у којима се одвија образовно-васпитни процес.

Loading