ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржана конференција „Права особа са инвалидитетом – између права и праксе“

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Милан Пашић учествовао је на онлајн конференцији „Права особа са инвалидитетом – између права и праксе“.

Циљ конференције, која је одржана 24. децембра 2020. године био је да укаже на баријере и проблеме са којим се сусрећу особе са инвалидитетом и породице деце са сметњама у развоју и инвалидитетом при остваривању права на образовање и запошљавање.

Говорећи на панелу „Право на образовање и запослење – уклонимо баријере, особе са инвалидитетом као активни чланови друштва“ Пашић је оценио да се из године у годину повећава број деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у редовним школана, као и да расте број оних који добијају различите врсте подршке у образовању.

Нагласио је да је Министарство посебну пажњу усмерило на укључивање ученика са сметњама у развоју током учења на даљину које је организовано као одговор на пандемију вируса Ковид-19.
Он је подсетио да је законом загарантовано једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по било ком основу и навео низ механизама који су успостављени у образовном систему како би се подржала деца и ученици из осетљивих друштвених група.

Поред индивидуалног образовног плана (ИОП), тимова за инклузивно образовање и интерресорних комисија, поменуо је и ангажовање нових педагошких асистената, акредитоване програме обуке у области инклузивног образовања за наставнике, афирмативне мере уписа у средње школе и високошколске установе, бесплатне уџбенике и прилагођене уџбенике за ученике основних школа који се образују по ИОП-у.
„У партнерству са међународним организацијама, Министарство читави деценију посвећено ради на развоју инклузивног образовања, а даљи развој инклузивног образовања ће бити дефинисан кроз нову Стратегију развоја образовања 2027“, рекао је Пашић на онлајн конференцији у Хотелу Метропол у Београду.

У панел дискусији је учествовала и Љиљана Симић, сарадница за инклузивно образовање у Одсеку за људска и мањинска права у образовању, која је представила на који начин образовни систем пружа подршку деци и ученицима у периодима преласка са једног на други ниво образовања.

Она је указала и на неопходност међусекторске сарадње за достизање пуне социјалне инклузије, које је од посебног значаја при преласку из образовног система у свет рада.

Конференцију је организовала Хуманитарна организација Пријатељ у невољи, а међу учесницима били су и представници цивилног друштва и студенти.

Loading