ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржана радионица посвећена значају интерсекторске сарадње и различитих система у превентиви насилног екстремизма

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја задужени за заштиту од насиља, просветни саветници и стручни сарадници учествовали су на дводневној радионици у Београду на којој је истакнут значај интерсекторске сарадње и укључивања различитих система у превентиви насилног екстремизма.

Радионицa је одржана 24. и 25. априла у оквиру пројекта ,,Прва линија практичара који се баве борбом против радикализације-унапређење свесности и подстицање изградње капацитета у региону Западног Балкана“.

Суштина овог пројекта је да се на нивоу државе формира мрежа особа које у свом свакодневном раду непосредно долазе у контакт са одраслима, младима и децом (просветни радници, социјални радници, полицијски службеници и слично), а које би биле обучене да препознају иницијалне индикаторе насилничког екстремизма и радикализма.

У склопу радионице истакнут је значај превенције насилног екстремизма, посебно у оквиру образовног система као и благовремено препознавање деце и младих у ризику.

Истакнут је значај интерсекторске сарадње и укључивања различитих система (образовања, система социјалне заштите, здравства и друго) у превентивни и интервентни рад. Презентовани су примери добре праксе и различити модели уз посебан осврт на рад са породицом и заштитом деце од радикализације.

Када је реч о улози образовања у спречавању радикализације истакнута је улога наставника и потреба њиховог додатног обучавања као и различите врсте обука које су им на располагању: обуке за оснаживање наставника, за креирање безбедног и демократског окружења у школи, за развијање вештина за суочавање са специфичним изазовима у вези са насилним екстремизмом и процесом радикализације.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије активно учествује у спровођењу пројекта у сарадњи са Републиком Словенијом  и Европском комисијом.

Loading