ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржане две обуке Групе за заштиту од насиља и дискриминације

  • Одржана обука за препознавање деце/ученика жртава трговине људима

Група за заштиту од насиља и дискриминације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Центром за заштиту жртава трговине људима,  организовала је дводневну обуку за препознавање деце/ученика жртава трговине људима која је одржана 23. и 24. маја 2016.године.

Учесници обуке били су запослени у основним и средњим школама са територије Републике Србије и ово је друга у низу активности које Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи на заштити ученика од трговине децом/ученицима (дводневна обука за препознавање деце жртава трговине децом за координаторе за превенцију насиља у оквиру школских управа одржана је у децембру месецу 2015.године).

Током дводневне обуке, учесници су упознати са феноменом трговине људима, карактеристикама радне и сексуалне експолоатације и принудне удаје као и са индикаторима за прелиминарно препознавање деце/ученика жртава трговине децом/ученицима у образовном систему, као и у системима полиције и социјалне заштите.

 

  • Одржана обука „Различити облици насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама- превенција и интервенција“

Група за заштиту од насиља и дискриминације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са стручном службом Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, организовала је дводневну обуку за препознавање облика дискриминације у образовно-васпитном систему, као и за реаговање у ситуацијама насиља, а која је одржана 26. и 27. маја 2016.године.

Обука је била намењена координаторима за превенцију насиља и координаторима за инклузивно образовање у оквиру школских управа и ово је једна у низу многобројних активности које Група за заштиту од насиља и дискриминације спроводи у циљу јачања капацитета запослених у образовном систему за реаговање у ситуацијама свих облика насиља и дискриминације.

Током дводневне обуке, учесници су упознати са појмом дискриминације, антидискриминационим законодавним оквиром, улогом и надлежностима Повереника за заштиту равноправности, као и начинима превенције дискриминације и унапређивања положаја осетљивих група. Другог дана обуке учесници су упознати са улогом и надлежностима Заштитника грађана у превенцији и заштити ученика од насиља и дискриминације, као и са примерима из праксе на којима су анализирани пропусти у раду образовно-васпитних установа.

Loading