ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ОШ „Вук Караџић“ у Книћу

Основна школа Вук Караџић из Кнића обновљена је захваљујући сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Немачке развојне банке – KfW у оквиру које су обезбеђена средства за финансирање радова на енергетској санацији, а у оквиру финансијске сарадње Републике Немачке са Републиком Србијом, кроз имплементацију пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама“.

У ОШ „Вук Караџић“ у Книћу инвестирано је 144.831,35 евра у радове на замени фасадне столарије, термоизолацији фасаде и таванице, замени олука, реконструкцији котларнице – инсталацијa топлотне пумпе ваздух-вода, циркулационих пумпи промењивог протока, омекшивачa воде као и на уградњи термостатских вентила за регулацију температуре.

Општина Кнић је учествовала са око 30.000 евра кроз финансирање радова на кречењу свих учионица и ходника, радова на асфалтирању школског дворишта и игралишта и постављању нове ограде око школе.

Loading