ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Отворен позив за учешће у програму акцелерације „Катапулт“

У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији, Фонд за иновациону делатност покренуо је нови програм акцелерације „Катапулт“, који ће предузећима пружити менторску и финансијску подршку кроз интензивне обуке и повезивање са инвеститорима. Катапулт жели да помогне иновативним предузећима оријентисаним на раст да се позиционирају на глобалном тржишту, као и да побољшају своје пословне капацитете у развоју помоћу којих ће повећати могућност привлачења приватних инвестиција.

Програм акцелерације је отворен за сва иновативна предузећа која су у раној фази развоја производа и освајања тржишта, као и предузећa са доказаном тржишном тракцијом које имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава. Пријаве предузећа из свих области науке и технологијe, као и индустријског сектора се подносе путем Катапулт портала до 6. децембра 2021. године у 15:00 часова.

Катапулт у првој фази акцелерације нуди интензивни тромесечни менторски програм и обезбеђује финансијску подршку у виду бесповратних средстава од 20.000 до 50.000 евра. Након прве фазе, предузећима која обезбеде квалификовану инвестицију у року од девет месеци од завршетка акцелерације, на располагању је додатна финансијска подршка кроз коинвестирајући грант у висини квалификоване инвестиције, а максимално 300.000 евра по предузећу.

Средства за реализацију Катапулт програма у укупном износу од седам милиона евра до 2024. године, обезбеђена су на основу споразума о зајму Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и Светске банке кроз „Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији“ који је посвећен јачању иновативног предузетништва и научних истраживања у Србији. Додатну техничку помоћ у реализацији програма пружа Светска банка, а финансира Европска унија.

Loading