ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Отворен приступ истраживачкој инфраструктури ОИЦ-а Европске комисије

Обједињени истраживачки центар (ОИЦ) Европске комисије отвара своје истраживачке лабораторије и инсталације особама које раде у академским и истраживачким организацијама, индустрији, малим и средњим предузећима и другима из јавног и приватног сектора.

Позив је упућен земљама чланицама ЕУ, земљама кандидатима као и земљама које су прикљученe Европском истраживачком програму Хоризон 2020.

Допунске информације се налазе на следећим Интернет страницама:

Приступ ОИЦ истраживачкој инфраструктури

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Hopkinson Bar инсталација у Европској лабораторији за структурна истраживања (ELSA)

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/calls/relevance/2017-1-RD-ELSA-HopLab

Реакциони зид у Европској лабораторији за структурна истраживања (ELSA)

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/calls/relevance/2017-1-RD-ELSA-ReactionWall

Нано-биотехнолошкој лабораторији

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/calls/relevance/2017-1-RD-NanoBiotech

Услови за приступ

Приступ је омогућен у складу са два модела:

Први (на основу релевантности) заснован је на научном и социо-економском значају предложеног пројекта и укључује процес селекције (рецензирања) након позива за подношење предлога. Ова врста приступа је углавном намењена универзитетима, истраживачким институцијама и малим и средњим предузећима у областима повезаним са стратешким приоритетима ОИЦ и приоритетима ЕУ везаних за стандардизацију, интеграцију и кохезију, одрживи раст и конкурентност. У складу са овим моделом приступа, од корисника се захтева само да покрију све додатне трошкове.

Друга врста приступа (тржишно вођена) углавном је усмерена на индустријске и профитне институције и предвиђа плаћање пуних трошкова приступа.

Loading