ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Отворени ERC позиви у оквиру Програма Х2020

Европски истраживачки савет (ERC) (https://erc.europa.eu/)  је 03.08.2017. oбјавио позиве зa Starting Grant (StG) и Synergy Grant (SyG)  у оквиру стуба изврсност у науци. Такође су најављени  позиви за Consolidator Grant, Advanced Grant и Proof of Concept Grant у усвојеном ERC Радном програму зa 2018. годину

Обједињени приказ отворених и најављених позива је дат табеларно:

Циљ позива ERC Starting Grant – ERC-2018-STG  је подршка изузетним младим истраживачима који су у фази започињања властитих независних истраживачких пројеката и формирања истраживачких тимова. Овај позив је отворен за истраживаче било које националности који намеравају да реализују своје истраживачке активности у једној од држава чланица ЕУ или придруженој земљи, укључујући земљу порекла/боравишта. Услов је да је од момента одбране доктората протекло најмање 2, а највише 7 година у тренутку објављивања позива. Неопходно је да истраживач покаже потенцијал за истраживачку самосталност (нпр. чињеницом да је објавио макар један рад без учешћа свог PhD ментора).

Детаљније информације о ERC Starting Grant – ERC-2018-STG 

НОВО:  ERC Synergy Grant – ERC-2018-SyG

После пилот позива који су били објављени 2012. године  и  2013. године поново је објављен  позив за пријаву предлога пројекта Synergy Grant уз напомену да се овде не ради о простом удруживању истраживача и њихових тимова. Удржени истраживачи (Principal Investigators), њих 2 до 4, морају да буду изврсни, а удруживање да донесе комплементарност која је додатна вредност партнерства и која ће обезбедити научни продор у датој области, компензацију високоризичниг инвестирања потенцијалним високовредним резултатима, и све оно што се очекује од појдиначних ERC грантова. Предлози пројеката морају бити амбициозни, допринети померању граница у науци, бити изузетно иновативни и неконвенционални. Фокус је на подршци интердисциплинарним, мултидисциплинарним, трансдисциплинарним пројектима који бришу границе између научних дисциплина. Импакт, сходно томе, мора да буде шири. Остаје исти (јединствени) принцип код евалуације – изврсност је основни и једини критеријум (Excellence is the sole criterion)!

Више информација о ERC Synergy Grant – ERC-2018-SyG

Овде можете погледати презентацију  презентацију  ERC Synergy Grant  ради детаљније информисаности – наравно и примарно уз важећи Радни програм ERC 2018.

Loading