ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Партнерски реализована настава на даљину

На састанку одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у петак 13. марта 2020. године донета је одлука о успостављењу студија и снимања наставе која ће се емитовати на РТС 3 и РТС Планети. Паралелно је спроведена припрема да наставници снимају часове у кућним условима. Захваљујући UNICEF-u који је у веома кратком року спровео набавку и донацију лиценци за софтвер Camtasia, снимање часова у кућним условима отпочело је почетком априла, а емитовање истих на каналима РТС-а од средине априла. Нови начини реализације наставе на даљину осмишљени су у складу са могућностима система и кратким роковима.

Успостављању националне платформе за онлајн учење на адреси mojaskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у уводи се интерактивност у виду тестова и доприноси изградњи саморегулације у учењу код ученика.

Успостављању веб-места raporednastave.gov.rs (у сарадњи са Канцеларијом за ИТ) доступни су распоред РТС часова, линк ка платформи Моја школа mojaskola.gov.rs, препоруке за успостављање онлајн комуникације између наставника и ученика (софтверска решења и упутства). 

У сарадњи са Канцеларијом за ИТ, која је пружила техничку подршку и хостинг, инсталиран је систем за управљање учењем Мудл (енгл. Moodle) који је назван Моја школа. Мудл је бесплатан софтвер отвореног кода који је широко коришћен у свету, као и у нашем образовном систему. Сектор за дигитализацију у просвети и науци Министарства просвете управља радом портала Моја школа.  Од почетка реализације наставе на даљину, богатству дигиталних садржаја на потралу доприносе наставници опште-образовних предмета запослени у основним и средњим школама. Они, волонтерски, израђују тестове, које, затим, група наставника који поседују одговарајуће дигиталне компетенције, такође волонтерски, поставља на платформу. Остварена је и сарадња са стручним друштвима која су делегирала наставнике и тиме допринела одрживости овог портала. Имена волонтера јавно су истакнута на порталу Моја школа.

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС2 и ТВ каналу РТС3 , а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, на сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета (https://mojaskola.rtsplaneta.rs).

Microsoft је за веме трајања кризног периода омогућио бесплатно коришћење Office 365 платформе у оквиру које је доступна верзија Teams апликације прилагођена за образовање. Платформа ће школама бити доступна бесплатно и касније и омогућиће свим наставницима, ученицима, професорима и студентима да организују удаљено извођење наставе путем интернета кроз групни видео позив у којем наставник/професор може са студентима да дели и садржај свог екрана, као и да снима читав ток часа и учини га доступним свим ученицима/студентима из одговарајуће групе. Приступ платформи је обезбеђен за све ученике и наставнике у основним и средњим школама. Платформи је могуће приступити са рачунара и са мобилних уређаја. За оне које немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ платформи посредством мобилних мрежа МТС Телеком и Теленор. Како би се наставници што боље припремили за коришћење платформе, Microsoft је организовао бесплатне онлајн обуке за наставнике, о чему је посредством директора прослеђена информација ка свим наставницима  са смерницама за приступ обукама. У сарадњи са компанијом Microsoft и њиховим партнером Информатика припремљена су и упутства за коришћење платформе, која су дата на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php. На платформи је успостављен и контакт центар који је намењен пружању корисничке подршке наставницима.

 Зум (Zoom) апликација је намењена одржавању онлајн састанака и доступна је у бесплатној верзији са одређеним ограничењима у функционалностима. С обзиром на то да је неке школе користе за удаљено извођење наставе, за оне које немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ апликацији посредством мобилних мрежа МТС Телеком и Теленор.

У сарадњи са компанијом Viber омогућена је употреба и апликације Viber и услуге Viber Community која омогућава ефикасну групну комуникацију и размену информација, што може да буде корисно у датим условима. За оне који немају доступан другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ посредством мобилних мрежа МТС Телеком и VIP. Кратка упутства дата су на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php.

  Comtrade је без накнаде а у сарадњи са Канцеларијом за ИТ уступио Министарству платформу „Моја учионица TeslaEDU“ за потребе одржавања online наставе за ученике основних и средњих школа и самопроцену знања за ученике осмог разреда основних школа, која је реализована у периоду од 22. до 24. априла 2020. године. Такође, Comtrade је на молбу Министарства проширио функционалности поменуте платформе у веома кратком временском року и пружио подршку у функционисању платформе, све потпуно бесплатно. Comtrade је исту платформу учинио доступном ученицима основних и средњих школа и њиховим наставницима потпуно бесплатно у току трајања периода у којем се настава због новонасталих околности не изводи у школским просторијама. Платформа је доступна на адреси https://www.mojaucionica.gov.rs/ и наствницима пружа подршку у удаљеном извођењу наставе. Упутства за употребу ове платформе доступна су на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php.  Подршку раду ове платформе пружила је и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, која је за потребе функционисања платформе уступила хардверске ресурсе и одговарајућу подршку у свом дата центру.

За ученике је обезбеђен из донација интернет и/или технички уређаји (таблет и мобилни) захваљујићи Канцералији за ИТ и компанија: Huawei Srbija која је донирала 100 таблета, Comtrade  300 телефона, Телеком 800 интернет картица и 800 телефона, ВИП 800 интернет картица и 400 телефона и Теленор 800 интернет картица и 400 телефона што је укупно 4.400 уређаја и картица. Сви уређаји били су донирали деци која нису имала могућност да прате наставу на даљину и реализују он пробни завршни.

Loading