ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пашић: Подршка активностима који доприносе развоју еколошке свести код деце и ученика

Помоћник министра просвете Милан Пашић рекао је на форуму у оквиру пројекта „Засади дрво“ да Министарство просвете подржава реализацију разноврсних и систематских активности које доприносе очувању животне средине и развијању еколошке свести код деце и ученика.

Он је на панелу о значају едукације у очувању заштите животне средине рекао да се значај еколошке писмености ученика и очување животне средине може уочити већ у самим основним поставкама образовно-васпитног система.

„Један од прописаних основних циљева образовања и васпитања је и развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња“, навео је Пашић.

У том смислу, како је додао, образовно-васпитни систем треба да оспособи ученика да ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини.

„Садржаји из области екологије, којима се стичу знања, развијају вештине и умећа, формирају ставови и ученици оспособљавају за њихову примену у свакодневном животу, присутни су у школским програмима вишеструко, и то у оквиру програмских садржаја обавезних предмета, пројектне наставе и слободних наставних активности“, рекао је Пашић.

Осим у оквирима прописаног, обавезног дела школског програма садржаји и активности из области екологије, како је истакао Пашић, присутни су и у разноврсним ваннаставним активностима, међу којима су нарочито заступљене еколошке секције, али и пројекти које школа реализује самостално или у сарадњи са партнерима из свог окружења.

Loading