ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пети састанак међуресорног Заједничког тела

У понедељак 13. фебруара 2017. године одржан је пети састанак Заједничког тела за подршку социјалној инклузији, подршку раду и координацију надзора над радом интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Заједничко тело).

Заједничко тело чине државни секретари Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и представници Канцеларије за људска и мањинска права, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Републичког завода за социјалну заштиту, УНИЦЕФ-а, Сталне конференције градова и општина и представници организација цивилног друштва – Мреже подршке инклузивном образовању, Центра за интерактивну педагогију, Иницијативе за инклузију Велики Мали, Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S и Удружења „Родитељ“.

На састанку су представљени налази пројекта „Унапређење професионалне подршке у заједници – важан корак у инклузији деце – Оснаживање капацитета интеррресорних комисија за пружање додатне подршке деци за укључивање у рани развој и образовање“, који је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-ом реализовао Центар за социјалну политику. Усвојен је Пословник о раду Заједничког тела, а договорено је да свака институција именује представнике у Радној групи за припрему Правилника о пружању додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и израду стручног упутства за јединице локалне самоуправе, као и за израду базе података о раду интерресорних комисија и корисницима и израду годишњег извештаја о раду интерресорних комисија. Договорено је да у сваком министарству које учествује у раду Заједничког тела буде одређена по једна контакт особа за пружање подршке раду интерресорних комисија.

Учесници састанка су се договорили о даљим активностима у наредном периоду и сложили су се да се мандат Заједничког тела прошири са подршке и координације надзора над радом интерресорних комисија на ширу област образовне и социјалне инкузије. Планирано је да се следећи састанак Заједничког тела одржи у мају 2017. године.

Loading