ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пилот пројекат Е-дневник

Пилот пројекат  Е-дневник планиран је  за 1. септембар 2017. године, почетком школске 2017/2018 године, у оним школама које задовољавају критеријуме за увођење Е дневника, односно поседују како техничку опремљеност, тако и заинтересованост запослених да се укључе у пројекта. Наставници из школа које буду део пројекта добиће бесплатну обуку.

Е-дневник је урађен као интернет портал и осим обичног интернет прегледача не захтева посебан софтвер, те се може користити на било ком рачунару у школи који је повезан на АМРЕС мрежу .

Највећа предност Е-дневника на којем ради Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у односу на слична решења на тржишту је то што се подаци уносе само у е-дневник, док остали модели подразумевају  дупли унос података, у папирни и е-дневник, што доводи до грешака при уносу података.

Постоји још пуно разлика између нашег е-дневника и комерцијалних варијанти који се могу наћи на тржишту. Најпре је реч о пројекту Министарства и за школе је бесплатан, као и за родитеље. Родитељи ће моћи, ако желе, преко интернета , да приступе подацима, наравно само за своје дете. У разговору са родитељима дошли смо до решења да је неопходно да се дода и ставка где ће наставници писати похвале о самом ученику. Верујемо да ће ово унапредити односе и допринети разумевању између школе, родитеља и деце. То је једна од новина у односу на папирни дневник. Још једна од новина је да ће за сваку оцену постојати могућност да родитељи виде напомену у којој се налази како је оцена добијена

Има највиши ниво заштите података и сви подаци се чувају на серверу у Србији,  за разлику од неких других е-дневника, где су сервери, а самим тим и подаци о ученицима изван граница Србије. Такође, обезбеђен је двадесетчетворочасовни стални физички надзор система, постоји корисничка подршка и систем обука и помоћи корисницима(такође за школе бесплатни).  Додатна предност је сузбијање неовлаштеног уноса, али и случајева крађе и нехотичног или намерног уништавања дневника који се понекад јављају у школама, док је аутентификација запослених у школама  двостепена, што значи да поред имена и лозинке постоји још један ниво заштите приступа систему.

Е-дневник је урађен као интернет портал и има све одељке које има и папирни дневник. Употреба ИКТ овде се састоји у томе да све статистике и израчунавања врши систем самостално и тиме се олакшава рад. Због тога смо се одлучили за  централни сервер, који је у Београду. Сервер, CALL-центар, софтвер обезбедило је министарство из донација.

Свакодневним коришћењем е-дневника настају непроцењиво вредни подаци из којих се аналитичким и предиктивним алатима добијају врло корисне информације, како за министарство, тако и за све учеснике у систему просвете. Наравно, сви подаци су шифровани и доступни само школи. Свака школа може да приступи само својим подацима. Остали нивои (школска управа, Министарство) имају само бројчане статистичке податке које им и иначе школе шаљу.

Права приступа е-дневнику су иста као код његовог, старијег брата, штампаног дневника. На брз, једноставан и поуздан начин разредним старешинама, наставницима и директору се омогућује израда различитих извештаја о оценама и изостанцима.

Код наставника постоје измене у односу на штампани дневник, они могу да виде само своје оцене, а не и оцене из других предмета. Ово је урађено на захтев психолога. Е-дневник једном дневно прави извештаје о сваком детету. Ови извештаји су такође заштићени и право приступа имају само родитељи са одговарајућом лозинком. Е-дневник има и систем обавештавања родитеља о изостанцима деце, тако да родитељи чије је дете изостало претходног дана, добију е-маил с информацијом с којег је часа дете изостало те молбу да се јаве разредном старешини у термину за отворена врата.   Када систем буде у потпуности оперативан једном дневно ће слати СМС поруке родитељима у коме ће се налазити оцене, изостанци (оправдани, неоправдани и нерегулисани, напомене и похвале).

Постоји и апликација е-дневник за ученике која омогућава ученицима преглед оцена, белешки, изостанака, лектира те распоред писаних задатака, које су уписали наставници у е-дневник.

Loading