ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПИСА тестирање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује ПИСА тестирање, највеће међународно истраживање у области образовања, а реализује га Институт за психологију .

Након прошлогодишњег пробног тестирања, у априлу 2018. креће главно ПИСА истраживање. Резултати ће показати где се налази наше образовање по питању функционалних знања ученика и шта треба да унапређујемо како би достигли жељене стандарде. Такође, резултати ће нам показати и како се знање наших ученика рангира у друштву више од 200 земаља које учествују у овом међународном истраживању. ПИСА тест је стога, својеврстан показатељ квалитета образовања који проверава успешност досадашњих интервенција у образовању и даје смернице за даље корекције.

 Истраживање почиње после 10. априла и траје месец и по дана. Реализује се на много већем узорку од претходних. 222 школе, већином средње, односно, око 8000 ученика ће електронским путем решавати ПИСА тест, којим су обухваћене читалачка, математичка, научна и финансијска писменост. За потребе овако обимног истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и донатори ће обезбедити додатне лаптопове као подршку информатичким кабинетима школа, што ће омогућити ефикаснију реализацију ове студије.

 Према новом Закону о основама система образовања и васпитања школе су у обавези да узму учешће у истраживањима која се спроводе на основу међународних уговора.

 Од фебруара 2018. наставницима и ученицима ће преко сајта Министарства бити омогућено да се упознају са писоликим задацима које су сачиниле радне групе формиране у оквиру Националног савета за праћење ПИСА истраживања. Циљ је да се ученици припреме за овакву врсту тестирања знања, како би фактор изненађења и његове негативне последице на резултат теста били што мањи. Дугорочно, потреба је да што више оваквих задатака буду део редовне наставне праксе, јер се тиме подржава промена парадигме образовања – учење усмерено на исходе а не на садржаје.

Loading