ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Плaн уписa у срeдњe шкoлe прeмa пoтрeбaмa приврeдe

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и градски менаџер Горан Весић одржали су данас у Министарству састанак са представницима свих београдских општина, чија је тема била план уписа у средње школе за наредну школску годину и потреба локалних самоуправа за дуалним системом образовања.

Свe бeoгрaдскe oпштинe мoрaћe дo 10 . фeбруaрa дa сaглeдajу кoje су пoтрeбe приврeдe нa њихoвoj тeритoриjи и дa мишљeњe дoстaвe Mинистaрству прoсвeтe, науке и технолошког развоја кoje ћe нa oснoву тих пoтрeбa дo крaja aприлa сaчинити плaн уписa ђaкa у срeдњe шкoлe, закључак је данашњег састанка.
Mинистaр Шарчевић је нaглaсиo дa плaн уписa у срeдњe шкoлe мoрa дa будe зaвршeн дo крaja aприлa и дa ћe бити нaпрaвљeн у склaду сa пoтрeбaмa приврeдe кoje ћe дoстaвити лoкaлнe сaмoупрaвe у сaрaдњи сa Националном службом за запошљавање, приврeдним кoмoрaмa.
Он је рекао да је план уписа по први пут направљен по другој агенди, што значи да је сада акценат на локалној самоуправи, која ће деловати уз помоћ ресорног министарства и у срадњи са привредом.

„То је сада тимски рад у оквиру којег ће бити обављен не само једноставан увид у потребе тржишта рада, већ и својеврсно предвиђање будућих потреба. Израда нових закона, који би почетком наредног месеца требало да буду на јавној расправи, има за циљ постојање закона о дуалном образовању. Постоје специфичности ангажовања компанија и њихових ресурса, разних видова осигурања, укључивања ментора, и свега онога што су државе које су уводиле дуално образовање касније уређивале законима. Ми имамо срећу да у сусрет изради тог модела припајамо целокупно законодавство“, рекао је Шарчевић.
Градски менаџер Горан Весић захвалио се министру на организацији састанка и поручио да је Град Београд спреман спреман да преузме све своје обавезе, јер је дуално образовање један од најважнијих пројеката Владе Републике Србије и премијера.

„Састанку су присуствовали представници свих београдских општина јер ће у будућности општине имати много већу улогу у припремању планова уписа у средње школе, што до сада није био случај. Све општине ће имати рок до 10. фебруара да сакупе информације од привредних субјеката са њихове територије, како би се ускладиле потребе привреде са образовањем које ђаци стичу“ рекао је Весић и додао да је циљ овог састанка и дуалног образовања је да деца по завршетку образовања могу да пронађу посао, односно да се спречи образовање за занимања која никоме нису потребна.

Према његовим речима, веома је важно да представници београдских општина буду мост између привреде и школа.

–„Све наведено значи да ћемо приликом покретања нових пројеката у Београду, попут фабрике „Меи Та“ у Обреновцу или робне куће „Икеа“, све образовне профиле ускладити са реалним потребама. Министарство просвете, науке и технолошког развоја нас је упознало са планираним изменама закона који се тичу образовања. Једна од тих измена ће бити веће укључивање привреде у школске одборе, што значи да ће и привреда директно моћи да утиче на рад школа – истакао је градски менаџер.

Весић је нагласио да Град Београд мора дати посебан допринос јер ако дуално образовање заживи у Београду, сигурно је да ће заживети и у другим општинама.

„Ово је први у низу састанака које ћемо имати како би већ ове године у нашем образовном систему заживело дуално образовање. Тако ће се наша деца коначно школовати у складу са потребама, а не да имамо случај да се по завршетку образовања неко нађе на бироу јер нико не тражи то занимање. Између осталог, суштина дуалног образовања је такође да се избегну огромни трошкови које држава и компаније имају за додатно школовање кадрова – додао је Весић.

Loading