ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Почело национално испитивање образовних постигнућа

Помоћница министра просвете за предшколско и основно васпитање Весна Недељковић присуствовала је данас почетку националног испитивање образовних постигнућа за ученике 7. разреда основне школе у Основној школи „Веселин Маслеша“.

Недељковић је указала да се испитивање спроводи на репрезентативном узорку школа, које су биране методом случајног избора. Тестирају се ученици из 148 основних школа, укупно око 3.000 ученика, а испитује се постигнућа ученика из три предмета: математикe, физикe и историјe.

Недељковић је рекла да се тестирање реализује коришћењем штампаних тестова, односно коришћењем папира и оловке. Како је додала, осим тестова знања, у овом испитивању ће бити примењени и анонимни упитници за ученике и наставнике да би се обезбедили подаци о томе колико и на који начин се учи у школи и који фактори утичу на образовна постигнућа ученика.

Иначе, тестови су засновани на стандардима постигнућа који се могу остварити до краја 7. разреда, а направљено је 25 различитих тест свески за потребе тестирања у основној школи.

Методологију истраживања и тестове је припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, док је организација тестирања у надлежности просветних саветника – представника школске управе.

Резултати тестирања биће коришћени да се унапреде планови и програми (курикулуми),  утврде разлике у степену остварености циљева и стандарда у различитим регионима ради обезбеђивања додатне подршке како би ученици имали једнаке образовне шансе, унапреде услови рада установа и унапреди систем стручног усавршавање наставника.

Тестирање у средњим школама за ученике трећег разреда биће 15. маја. Репрезентативни узорак средњих школа је 135.

Последње национално испитивање реализовано је у Републици Србији 2004. године, када су тестирањем били обухваћени ученици 4. разреда основне школе.

Loading