ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Почело са радом међуминистарско оперативно радно тело за заштиту од вршњачког насиља

 Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан први састанак оперативне радне групе за заштиту од  вршњачког насиља, која је оформљена на основу споразума ресорних Министарстава, а на предлог  Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Током састанка дефинисана је динамика активности и постављени основни задаци међу којима су и анализа постојећих ресурса које се тичу превенције и интервенције у случајевима насиља у школама и успостављање неопходне координације и размена информација између радних група министарстава.

Инсистирало се на томе да се оствари ефикасно повезивање институција на оперативном нивоу. Следећи корак међуминистарског оперативног радног тела је регулисање процедура у циљу формирања системског приступа вршњачком насиљу где ће се успоставити јасне процедуре сарадње између институција и установа које ће допринети ефикаснијем реаговању и превенцији насиља.

Посебан акценат ће бити на заштити од  дигиталног насиља и изналажење оптималних решења за превентивне активности и механизме заштите од овог вида вршњачког насиља.

Loading