ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Почео нови шестогодишњи циклус спољашњег вредновања рада установа доуниверзитетског образовања

Нови, други по реду, циклус спољашњег вредновања рада установа почео је 1. октобра 2019. године, а у наредних шест година биће вредноване све предшколске установе, основне и средње школе.

У односу на критеријуме успешности, установе ће добити независну процену о квалитету рада у кључним областима деловања.

Након првог петогодишњег циклуса вредновања извршене су, кроз широку стручну расправу, анализе националног оквира квалитета и методологије вредновања, а резултат су унапређени стандарди и показатељи квалитета, нова мерила и норме за процену.

Сврха спољашњег вредновања је да се, давањем објективне и свеобухватне процене, помогне установи да одреди приоритете у даљем развоју. На нивоу школских управа донети су годишњи планови спољашњег вредновања и именовани су тимови евалуатора од којих се очекује да на високом професионалном нивоу примене стандардизовану методологију спољашњег вредновања.

Запосленима у установама се препоручује да се посвете разумевању концепта за осигурање квалитета, анализи садржаја и значења стандарда и показатеља, као и регулативи којом се ближе уређује вредновање и самовредновање рада.

Loading