ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Почео пројекат чији је циљ припрема образовног система за нови концепт завршних испита

Пројекат чији је циљ да припреми образовни систем у Србији за увођење новог концепта завршних испита у средње образовање почео је ове године.

Тај концепт, између осталог, подразумева да сви ученици истовремено полажу државну матуру и да факултети признају матуру као испит на основу кога се ученици уписују без пријемног испита.

На састанку, којим је званично почела реализација пројекта министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је указао на његову важност.

Пројекaт је од значаја за унапређивање квалитета средњег образовања и васпитања, али и за доступност високог образовања свим ученицима, казао је министар.

            Циљ пројекта је да припреми систем образовања и васпитања и да пружи подршку ресорном министарству у процесу припреме, пилотирања и увођења (имплементације) завршних испита у средње образовање и васпитање.

            На основу новог концепта припремљени су и објављени Правилник о општој и уметничкој матури и Правилник о стручној матури и завршном испиту на крају трогодишњег средњег стручног образовања.

            У раду на пројекту биће укључени наставници средњих школа и универзитетски професори који ће заједно припремати испитне тестове – испитна питања заснована на стандардима постигнућа ученика и стандардима квалификација. Комисије, које ће бити образоване за сваки наставни предмет који у општем средњем образовању има дефинисану предметну општу и специфичну компетенцију и стандарде постигнућа, имају обавезу да припреме приручнике за наставнике и материјале за ученике. Исто се очекује и од комисија које ће припремати задатке за стручне предмете.

Током трајања пројекта школе и факултети ће имати и низ обука како би се квалитетно припремили за спровођење завршних испита.

Пројекат Унапређивање квалитета средњег образовања и васпитања путем увођења завршних испита (општа, уметничка и стручна матура и завршни испит на крају трогодишњег средњег стручног образовања и васпитања)  се финансира средствима из претприступних фондова за 2015. годину (ИПА 2015) а планирано време трајања је три године.

На основу спроведеног конкурса и вредновања конкурсног материјала (процес је спроводила Делегација ЕУ у Србији) овај пројекат ће реализовати компанија „Human Dynamics из Аустрије у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Делегацијом ЕУ у Србији..

Loading