ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Почетак рада на Стратегији развоја вештачке интелигенције Републике Србије у периоду од 2020. до 2025. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја почиње да ради на изради Стратегије развоја вештачке интелигенције Републике Србије за период од 2020. до 2025. године.

Имајући у виду глобални развој области вештачке интелигенције неопходно је дефинисати стратегију која ће омогућити развој ове области у Републици Србији.

На предлог Кабинета председника Владе формирана је Радна група за израду предлога Стратегије која је састављена од представника различитих институција из јавног и приватног сектора. Први састанак радне групе одржан је 16. октобра 2019. године, након чега су формално отпочеле активности на изради анализе ефеката (ex-ante) ове Стратегије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће у сарадњи са Кабинетом председника Владе и другим институцијама реализовати све активности у вези припреме овог стратешког документа, која ће обухватити приоритетне политике са акцентом на развој вештаче интелигенције у образовању, истраживању, иновацијама, државној управи и привреди.

Активности на изради Стратегије биће у складу са Законом о планском систему, а који предвиђа широк спектар консултативних активности приликом израде Стратегије како би јавност, привреда и грађани, били укључени у одређивање приоритета и стратешког усмерења развоја вештачке интелигенције у Републици Србији.

Окупљањем и укључивањем свих заинтересованих страна у изради Стратегије развоја вештачке интелигенције Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да омогући најдинамичнијим секторима, академској заједници и привреди да својим знањем и искуством допринесу развоју вештачке интелигенције у земљи.

Почетак рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Стратегији у складу је са чланом 33. став 2. и 3. Закона о Влади („Сл. гласник РС”, бр. 55/2005, 71/2005 – испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – одлука УС, 72/2012, 7/2014 – одлука УС, 44/2014 и 30/2018 – др. закон), чланом 10. Закона о Министарствима („Службени гласник РС“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и 62/2017) и чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018).

Loading