ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка ЕУ реформи образовања Србије

Европска унија издвојила је данас 27,4 милиона евра бесповратних средстава за подршку реформи образовног система. Споразум о подршци ЕУ образовном систему Србије потписали су у Бриселу директорка за Западни Балкан у Генералном директорату Европске комисије Геновева Руиз Калевра и помоћник министра за евроинтеграције Бранко Будимир.

Укупан буџет секторско буџетске подршке ЕУ области образовања  износи 27,4 милиона и реализује се у периоду 2017 – 2019. године. Општи циљ помоћи ЕУ јесте подршка Влади Републике Србије да реализује реформу система образовања.

Ова подршка усмерена је на унапређење квалитета, праведности и релевантности система образовања, са циљем усклађивања образовања са потребама тржишта рада, као и стандардима, политикама и праксама Европске уније, са посебним нагласком на питања образовања на мањинским језицима и ученика/ца ромске националности.

Овом подршком фокус се ставља на успостављање Националног оквира квалификација, као и обуку наставника за реализацију наставног плана и програма оријентисаног ка исходима, како би се унапредиле вештине, знања и компетенције ученика, а тиме и њихова запошљивост на тржишту рада.

Такође, подршка ће бити усмерена и на реализацију обавеза Републике Србије у погледу образовања на језицима националних мањина, као и интеграције припадника ромске националне мањине. Подршком примени мера садржаних у Акционом плану за Поглавље 23 и Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025, подржаће се повећање обухвата ових ученика/ца и квалитет њиховог образовања.

 Специфични циљеви:

  1. унапређење квалитета процеса наставе и учења у циљу повећања вештина, знања и компетенција ученика,
  2. унапређење квалитета образовањана језициманационалних мањина,
  3. унапређење услова за учешће ученика и ученица ромске националности упредуниверзитетскомобразовању (укључујући смањење осипања),
  4. успостављање социјалног партнерства усмереног на повезивање образовања и тржишта рада, кроз законодавни и институционални оквир система Националног оквира квалификација.
Loading