ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка континуираном образовању деце избеглица и миграната у Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, осим формачног образовања пружа подршку и у процесу неформалног образовања ученика миграната. Курсеве енглеског језика успешно је завршио 51 ученик из популације миграната и тражилаца азила у Републици Србији, којима је кроз Акелиус пројекат омогућено да похађају почетне курсеве енглеског језика.

Кроз пројекат Акелиус подржана су три центра за смештај миграната/тражилаца азила која имају највећи број деце и породица на смештају Крњача, Врање и Шид, а подршка у учењу енглеског језика се обезбеђена је за укупно 88 ученика која похађају наставу у оквиру формалног система образовања у Републици Србији.

У редован систем образовања и васпитања из прихватних и центара за азил тренутно је укључено 135 деце у 14 основних и две средње школе на територији Републике Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 2013. године укључује ученике мигранте у школе, а од 2017. године систематски укључује сву децу из популације миграната, односно тражилаца азила у Републици Србији у редован школски систем наше земље. Захваљујући доброј сарадњи институција система пре пандемије Ковид 19 у редован систем образовања и васпитања укључено је око 98% деце из прихватних и центара за азил.

Увођењем ванредног стања у земљи у марту 2020. године школе су затворене из безбедносно здравствених разлога и  уводи се онлајн настава на даљину за све ученике, укључујући и ученике мигранте који су смештени у прихватно – транзитним центрима.

Акелиус пројекат покренут је заједничком иницијативом УНИЦЕФа Србија, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријата за избеглице и миграције у циљу подршке континуираном образовању деце миграната у Србији.  У пројекту су ангажовани  Филозофски факултет у Нишу – департман за англистику  за реализацију  Програма учења енглеског језика за децу од 6-18 година, а  оперативну подршку пружа организације Индиго. Наши наставници запослени у школама у које су деца мигранти укључени, а који имају искуства у раду са децом и младима из избегличке и мигрантске популације пружају подршку у савладавању наставних садржаја у редовној настави за децу од 6-14 година.  

 

Loading