ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка управама школа у циљу бољег реаговања и превенције насиља

У циљу оснаживања директора, стручних сарадника и тимова за превенцију насиља и одговору на вршњачко и друге облика насиља, представници Министарства просвете одржали су састанак представницима школа са подручја школских управа Крушевац и Краљево. Фокус је био на најчешћим изазовима са којима се установе суочавају и уоченим пропустима у поступању.

Школе су добиле и конкретне препоруке како да поступају у ситуацијама насиља, када имају тешкоће у сарадњи са родитељима. Указано је на важност успостављања комуникације са родитељима, али и укључивања спољашње мреже заштите и подршке.

Представници Министарства су презентовали планиране измене законске и подзаконске регулативе и на конкретним примерима ситуација насиља, указали су на начин њихове примене и поступања у свим ситуацијама насиља – када насиље врше ученици у школи и ван школе, ученици према наставницима, наставници према ученицима, родитељи према наставницима, запослени према запосленима, као и ситуације породичног насиља, трговине људима и др.

Састанку су присуствовали просветни саветници и просветни инспектори.

 

Loading